Proizvodni program tvrtke Elster Instromet

 • plinomjeri s mijehom (sa i bez temperaturne kompenzacije)
 • niskotlačni regulatori tlaka
 • srednjotlačni regulatori tlaka
 • turbinska mjerila protoka
 • plinomjeri s rotacijskim klipovima
 • quantometri
 • elektronski korektori obujma plina (temp. pretvornici)

Proizvodni program tvrtke Endress+Hauser

 • instrumenti u polju, za mjerenje razine, protoka, tlaka, temperature i analizu vode u krutim (sipkim) tekućim i plinovitim medijima
 • primjena u prehrambenoj, farmaceutskoj i naftnoj industriji, komunalnim djelatnostima (pitka voda, obrada otpadnih voda) i poljoprivredi (silosi, priprema stočne hrane) i energetici (hidroelektrane, termocentrale)

Proizvodni program tvrtke Bilfinger Passavant Water Technologies

 • grube i fine rešetke, sita, zapornice od crnih i nehrđajućih materijala sa primjenom u mehaničkom pročišćavanju voda (pitka i tehnološka voda, uređaji za otpadne vode)
 • zahvati u vodama i rijekama (industrija, elektrane, ribnjaci i ostalo)